Szerzői, felhasználói jogok

A www.mobilpetegpelenka.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése, a tartalmak olvasása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A www.mobilpetegpelenka.hu weboldala, illetve annak minden tartalma szerzői jogvédelem alá esik, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a weboldal tulajdonosa jogosult.

A weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Mindemellett a tulajdonos hozzájárul a tartalmak személyes célokra történő felhasználásához, számítógépen való tárolásához, vagy kinyomtatásához.
A www.mobilpetegpelenka.hu weboldalon megtalálható információk, javaslatok alkalmazása a felhasználó saját döntése.

A tulajdonos fenntartja a jogot a weboldal tartalmának bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, elérhetőségének korlátozására, vagy megszüntetésére.
Tulajdonos és a weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A tulajdonos nem szavatolja az oldal tartalmának, az ott megjelenő publikációknak, híreknek pontosságát, hitelességét, aktualitását.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldal üzemzavarából, hiányosságaiból, a tartalommal kapcsolatos bármilyen félreértésből adódó veszteségért, vagy kárért.

A tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott tartalmakért, felületekért, mely a weboldalra hivatkozik, avagy melyet felhasznált ahhoz.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban: „Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője VM Komm Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1136 Budapest Pannónia utca 4; a program adatvédelmi nyilvántartási száma:[NAIH-57443/2012.]; a továbbiakban: „Adatkezelő”). A kezelt adatokat Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, erre kizárólag az adattovábbításra vonatkozó külön hozzájárulás esetén kerülhet sor.

Adatkezelés célja

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az általa forgalmazott gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, illetve az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet alapján megvalósított jogszerű kereskedelmi gyakorlat végrehajtása, illetve az érintett terápiás területet és egyéb kapcsolódó kérdéskört érintő információkra vonatkozó tájékoztatás és az Érintett személlyel történő hatékony és gördülékeny kapcsolattartás céljából kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, konfekció méret. korábbi segédeszköz-használat

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat

Az Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, melynek értelmében az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől az adatkezeléssel kapcsolatban információt kérni, személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá a törvényben meghatározott esetben a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, illetve további jogsértés esetén az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulni. Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az Adatkezelő 1136 Budapest Pannónia utca 4. szám alatti postai címére postai küldeményben eljutatott levelében, vagy az info@mobilbetegpelenka.hu email-címre elektronikus úton küldött email üzenetében teheti meg.